Canicross tour s Fitminem

Spojili jsme síly a přinášíme Vám zcela nový canicrossový seriál pro rok 2018.
Závod v běhu se psem je pro každého, bez ohledu na jeho zkušenosti, výkonnost, velikost psa a bez nutnosti licence.
Registrace zde: https://goo.gl/forms/xj1Id1H76zswRdR92
Závody:
- 16.6.2018 Liberec
- 18.8.2018 Hrubá Skála
- 29.9.2018 Mladá Boleslav
Kategorie: (férové kategorie)
Muži se psem do 10 kg
Muži se psem do 20 kg
Muži se psem nad 20 kg
Ženy se psem do 10 kg
Ženy se psem do 20 kg
Ženy se psem nad 20 kg
Junioři (13-17 let)
Juniorky (13-17 let)
Děti
Startovat je možné pouze v jedné kategorii
*Tolerance váhy v den závodu +0,3kg*
V případě účasti méně než 3 závodníků v kategorii může dojít ke sloučení s nejbližší kategorií.
Startovné:
- Muži,ženy celý- canicross seriál 750,- Kč
- Junioři/Juniorky- celý canicross ceriál 450,- Kč
- Děti/Zdarma
Přihlášení na jednotlivé závody:
- Muži,ženy- 300,- Kč předem/350,-kč na místě
- Junioři/Juniorky- 200,-předem/ 250,- Kč na místě
- Děti/Zdarma

!!!Uzávěrka přihlašování na celý seriál do 11.6.2018 ,poté se lze přihlásit pouze na jednotlivé závody!!!
!!! Platba za celý seriál je možná pouze převodem na účet!!!
!!! Limit závodu je 150 účastníků celkem!!!

Startovné zahrnuje:
- Pamětní medaile pro všechny týmy, které závod úspěšně dokončí.
- Pamětní dárek
- Měření čipovou časomírou
- Občerstvení po závodě (nápoj, drobné občerstvení).
- Na závodě 18.8.2018 na Hrubé skále pro každého závodníka grilované masíčko, nealko/alko nápoje, různé dobrůtky v ceně startovného + možnost posedět a pokecat i po ukončení závodu(v případě dobrého počasí)
- Zázemí v prostoru startu/cíle (místo pro uložení tašek a pro převlečení, toalety, voda).
Startovné je nevratné. Převod na jiný tým je možný pouze po dohodě s pořadatelem!
Startovné je možné platit převodem na účet 1542672017/3030 variabilní symbol: vaše telefonní číslo. Do zprávy pro příjemce ještě uveďte vaše jméno".

Hodnocení seriálu:
Celkové hodnocení bude provedeno součtem časů ze všech 3 závodů, závodník s nejnižším součtem vyhrává. Do celkového pořadí se počítají jen závodníci, kteří absolvují všechny 3 závody.Ve všech kategoriích bude vyhlášeno první 4 závodníci, kteří obdrží věcné ceny.
Závodník se může přihlásit na jeden nebo dva závody. Každý závod je hodnocen i samostatně. Závodník, který neabsolvuje všechny závody nebude hodnocen v celkovém hodnocení seriálu Canicross Tour s Fitminem.

Výsledky:
- Výsledky budou zpracovány na základě časů měřených čipovou časomírou.
- Výsledky budou vyvěšeny nejdéle do 45 minut po doběhnutí posledního závodníka.
- Oceněni budou na každém závodě první tři v každé kategorii.
- Pokud v kategorii budou registrováni méně než 3 závodníci, bude kategorie sloučena s jinou kategorií.

Ceny pro vítěze a vyhlášení celkových výsledků
- Vyhlášení celkových výsledků proběhne po posledním závodě 29.9.2018 v MB
- Ve všech kategoriích bude vyhlášeno první 4 závodníci, kteří obdrží věcné ceny.
Předání ceny za Canicross Tour s Fitminem je podmíněno osobní účastí.

Pravidla pro canicross seriál:
- Canicrossového seriálu Canicross tour s Fitminem se může účastnit kdokoliv bez předchozí kvalifikace.
- Pro účast není nutná žádná licence.
- Zúčastnit se můžete i jednoho závodu.
- Do celkového hodnocení seriálu se započítává každý závodník, který absolvuje všechny tři závody.
- Závodník může každé kolo běžet s jiným psem, avšak ve stejné váhové kategorii
- Start závodníka bude povolen pouze v jedné kategorii!
- Háravé feny budou zakázány! Pokud situace neumožní závodníkovi běžet bude mu vráceno startovné závodu.
- Jakákoliv agrese psa na trati může být potrestána diskvalifikací!
- Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
- Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
- Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka.
- Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy.
- Tolerance váhy v den závodu je +0,3kg
- Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
- Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic.
Závodník zasláním elektronické registrace nebo registraci na místě souhlasí s pravidly závodu, startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Zasláním registrace závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely a bez nároku na honorář.
Před každým závodem budou zveřejněné podrobnější informace specifické pro daný závod.
Pořadatel:

Jan Stryal - IČO 04881966
Lenka Tomčo - IČO 05033241